Welcome

Welcome, no és una revista de gastronomia qualsevol. Explora un dels plaers més simples de la vida: compartir un àpat. L’acte de menjar junts, sigui en una taula ben designada o sigui simplement tallar pastanagues, són elements essencials d’una vida ben viscuda. Examina el rol dels aliments a l’hora de formar i mantenir relacions, el seu lloc en l’art i la història política, i la seva importància per a la cultura contemporània.

Primer número: The Carrot