Politimazin

En molts països del món la política està posant en perill als més vulnerables, la ciutadania. Per descongestionar aquest patiment s’ha creat un packaging per sanar la seva vida, malalta de tanta corrupció política.