Hoko

HOKOés una plataforma i-commerce que ofereix roba esportiva de qualitat amb preus molt assequibles.

S’ha redissenyat la pàgina web, amb la finalitat de millorar la seva usabilitat en tots els dispositius (ordinador, tablet, mòbil) i facilitar a l’usuari, a trobar el producte que necessita a l’instant.